loader image

Împrumută o publicație

Condiţii de împrumut la domiciliu

Orice beneficiar intern înscris la Bibliotecă, poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, în următoarele condiţii:

  • are permisul de intrare la bibliotecă vizat la zi;
  • nu are nici o carte cu termenul de restituire depăşit;
  • nu are tarife de întârziere neachitate.

Publicaţii destinate împrumutului la domiciliu

Documentele de bibliotecă pot fi împrumutate pe o durată determinată, în funcţie de colecţie, grad de solicitare şi număr de exemplare.

  1. Publicaţiile de specialitate recomandate în bibliografia semestrială şi cele de interes general (manuale, cursuri, indrumare de laborator, îndrumare de proiect, culegeri de probleme etc.) se imprumută pe o perioadă de 1 (un) semestru cu drept la prelungire de 1 (un) semestru, în cazul în care nu sunt solicitate şi de alţi beneficiari şi numărul exemplarelor permite acest lucru.
  2. Publicaţiile care nu fac parte din categoria celor menţionate la punctul 5.4.2.2.(a) se împrumută pe o perioadă de 30 de zile, cu drept la prelungire încă 30 de zile, în cazul în care nu sunt solicitate şi de alţi beneficiari.
  3. Publicaţiile existente în număr foarte mic de exemplare se vor împrumuta pe o perioadă de 2 sau 7 zile, cu drept la prelungire încă 2 respectiv 7 zile, în cazul în care nu sunt solicitate şi de alţi beneficiari.

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicaţiilor, se aplică prevederile Cap. 5.4.4. privitor la Recuperarea publicaţiilor nerestituite la termen sau pierdute, din prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.

Se efectuează împrumutul/prelungirea/restituirea publicaţiilor și în sistem automatizat, doar a publicaţiilor neperiodice, care sunt deja barcodate şi înregistrate în baza de date a bibliotecii, utilizând modulul de circulaţie din Aleph 500.

Prelungirea împrumutului se efectuează înainte de expirarea termenului de restituire a publicaţiei respective şi se va face numai dacă nu există rezervări pentru acea publicaţie.

Publicaţii cu regim special de împrumut la domiciliu

a) Publicaţiile achiziţionate prin proiecte / granturi au următorul regim de împrumut:

  • prioritar este titularul proiectului – pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea a două prelungiri a câte 3 luni / prelungire, cu condiţia ca publicaţiile să poată fi consultate şi de alţi beneficiari, dacă sunt solicitate între timp.
  • după ultima perioadă de prelungire, publicaţia intră în regim de sală de documentare.

b) Publicaţiile de specialitate achiziţionate pentru Serviciile administrative ale TUIASI au următorul regim de împrumut:

  • prioritari sunt salariaţii serviciilor respective – pentru o perioadă de 1 an, cu condiţia ca publicaţiile să poată fi consultate şi de alţi beneficiari, dacă sunt solicitate între timp.
  • la restituire, publicaţia intră în regim de sală de documentare.