loader image

Filiale

Șef serviciu
Ing. Mariana Ianuş
e-mail: mianus@tuiasi.ro

Filiale


 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Adresa: Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 49, 700050 Iaşi
Tel.: +40-232-702379


 • Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
 • Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
 • Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 3, 700050 Iaşi

e-mail: constructii@library.tuiasi.ro
e-mail: arhitectura@library.tuiasi.ro

Sing. Ioana Gârdea – sala de lectură
e-mail: igardea@tuiasi.ro

Prof. Mirela Pascal-Solomon – sala de lectură
e-mail: mpascal@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-701529

Ing. Doiniţa Postolache – sala de împrumut domiciliu
e-mail: dpostolache@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-701403


 • Faculatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 23, 700050 Iaşi
e-mail: electro@library.tuiasi.ro

Ing. Alina Sovan – sala de lectură
e-mail: asovan@tuiasi.ro

Ing. Anca Mihăeş – sala de împrumut domiciliu
e-mail: anca.mihaes@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-701117


 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 27, 700050 Iaşi
e-mail: automcalc@library.tuiasi.ro

Ing. Alina Florea – sala de lectură şi sala de împrumut domiciliu
e-mail: aflorea@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-701305


 • Facultatea de Textile-pielărie şi Management Industrial

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 29, 700050 Iaşi
e-mail: textile@library.tuiasi.ro

Ing. Dorina Chiriac – sala de lectură
e-mail: dchiriac@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-701164

Psih. Speranţa Vasiliu – sala de împrumut domiciliu
e-mail: svasiliu@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-701528


 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 49, 700050 Iaşi
e-mail: mecanica@library.tuiasi.ro

Ing. Octaviana Băluţă – sala de lectură
e-mail: obaluta@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-702379

Ing. Nadia Florea – sala de împrumut domiciliu
e-mail: nadia.florea@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-702391


 • Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050 Iaşi
e-mail: chimie@library.tuiasi.ro

Prof. Mihaela Stan – sala de lectură
e-mail: stanm@tuiasi.ro

Ing. Cojocaru Gabriela – sala de împrumut domiciliu
e-mail: gabriela.cojocaru@tuiasi.ro

Bibl. Cornelia Istrate – sala de periodice
e-mail: cistrate@tuiasi.ro
Tel.: +40-232-702173