loader image

Împrumut interbibliotecar național

Împrumutul interbibliotecar naţional este un serviciu destinat doar beneficiarilor interni. Împrumutul interbibliotecar naţional se efectuează pe baza completării unui formular, disponibil la sălile de documentare ale bibliotecilor filiale sau on-line din pagina web a bibliotecii, în care beneficiarul:

  • specifică datele personale, elementele de identificare ale publicaţiei (autor, titlu, editura, an de publicare), biblioteca de la care se solicită împrumutul, dacă se ştie;
  • se angajează să achite taxele poştale de solicitare şi restituire ale împrumutului (colet) de la o altă bibliotecă din ţară;
  • se angajează să respecte integritatea publicaţiei şi termenul de restituire.

Această activitate intră în atribuţiile de serviciu ale Şefului Serviciului Relaţii cu publicul.