loader image

Parteneri

Schimbul intern şi internaţional de publicaţii

Un rol important în completarea fondului de documente îl are schimbul intern şi internațional de publicații prin revistele „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi” – 10 secţii, Biblioteca colaborând cu 36 parteneri din România din 21 orașe şi 196 parteneri din alte 36 ţări.

Propuneri de achiziţii

– Utilizatorii pot face noi propuneri de noi achiziţii.
– Cadrele didactice din Universitate pot propune achiziţia unor publicaţii necesare în procesul de învăţământ şi cercetare, la sediul bibliotecilor filiale (sălile de documentare) din cadrul facultăţilor de profil sau on-line.