loader image

Întreabă un bibliotecar

Serviciul de referinţe prin e-mail „Întreabă un bibliotecar” este conceput pentru a răspunde la solicitări de informare simple, oferind un răspuns succint despre:

  • structura organizaţională, adrese, condiţii de acces, servicii, colecţiile bibliotecii;
  • alte biblioteci şi centre de informare şi documentare din ţară;
  • instituţii de învăţământ superior din România şi din străinătate;
  • orice alt tip de referinţe, în coordonatele stabilite de aria de acces şi competenţă a Bibliotecii U.T.I.

Răspunsul este primit în 24 de ore, în intervalul luni-vineri, pentru întrebările primite în week-end răspunsul este primit luni.


Întrebările care necesită o cercetare bibliografică complexă nu fac obiectul acestui serviciu.